6.16.2014

Kaskadni strop

LETO IZVEDBE : 2001
LOKACIJA : Dol pri Hrastniku
VRSTA DEL : mavčnokartonska







Tags :