Ponedeljek - petek: 6:00 - 15:00

Pisarna in proizvodnja: Partizanska 10, 1431 Dol pri Hrastniku

Sledi nam:         English | Deutsch

Požarni elementi

Požarna vrataV podjetju Spectra 9 d.o.o. izdelujemo aluminijaste (alu) požarne elemente razreda EI30 ter EI60.

S požarno žaščito v objektu v največji možni meri varujemo osebe in premoženje.

Alu požarni elementi  razmejujejo požarne sektorje ali povezujejo evakuacijske poti. Nameščeni so povsod, kjer je to predpisano in zahtevano.

V podjetju Spectra 9 d.o.o. vse tovrstne elemente izdelujemo skladno s slovenskim tehničnim soglasjem Zavoda za gradbeništvo Slovenije - Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda (ZGPro-1, STS, 1)

Ponujamo:

- protipožarna okna,
- protipožarna vrata in
- protipožarne stene.

Požarno odpornost presojamo na podlagi meril, kot so izguba celovitosti, izolativnosti, toplotnega sevanja in samozapiranja. Protipožarni elementi nosijo oznake, kjer so zabeležene te lastnosti. Številka označuje čas (v minutah) zagotovljene odpornosti na požarne obremenitve, črka pa se nanaša na specifično lastnost:

celovitost (E)
izolativnost (I)
toplotno sevanje (W)
samozapiranje (C)
omejeno spuščanje dima (S)